Domov Služby Zmluvy a dohody

Zmluvy a dohody

Zmluvy a dohody

Vypracovanie a pripomienkovanie štandardných alebo nepomenovaných zmlúv a dohôd, posúdenie existujúceho zmluvného záväzkového vzťahu, jeho skončenia, zabezpečenia a i.

Obchodnoprávne zmluvy

Vypracovanie a pripomienkovanie štandardných obchodnoprávnych zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o predaji podniku / časti podniku, leasingová zmluva, zasielateľská zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o nájme dopravného prostriedku, zmluva o obchodnom zastúpení) a i.

Občianskoprávne zmluvy

Vypracovanie a pripomienkovanie štandardných občianskoprávnych zmlúv (kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, nájomná zmluva, zmluva o preprave) a i.

Pracovnoprávne zmluvy

Vypracovanie a pripomienkovanie pracovnoprávnych zmlúv (pracovná zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.