Domov Služby Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

Stavebné a katastrálne konanie

Poskytovanie právneho poradenstva vrátane zastupovania v stavebnom a katastrálnom konaní.

Zmluvná agenda nehnuteľnosti

Poskytovanie právnych služieb pri prevode a nájme, darovaní, zámene nehnuteľnosti, výkupe pozemkov, výstavbe, prestavbe a rekonštrukcii rôznych druhov nehnuteľností.

Právne poradenstvo v rámci projektu

Právne poradenstvo počas celej realizácie projektu od založenia spoločnosti, ktorá bude budúcim investorom projektu, cez pomoc pri vyhľadaní a odkúpení vhodnej nehnuteľnosti, zabezpečení financovania, poradenstva v územnom a stavebnom konaní, pri uzatváraní zmlúv na realizáciu projektu ako i poradenstvo pri predaji a prezentácii projektu.

Záložné právo a vecné bremeno

Vypracovanie podkladov k zriadeniu záložného práva, k vzniku vecného bremena.

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.