Zoznam advokátov

Advokát

JUDr. Jozef Brázdil

V súčasnosti pôsobí ako predseda redakčnej rady odborného časopisu Bulletin slovenskej advokácie, ktorý vydáva Slovenská advokátska komora. Ovláda maďarský jazyk a základy anglického jazyka

1972ukončenie právnického vzdelania na Právnickej fakulte UK Bratislava
1973-1990advokát v Krajskom združení advokátov
1990založenie vlastnej advokátskej kancelárie vo Zvolene
1990-2010člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
2002-2008podpredseda Rady SR pre vysielanie a retransmisiu
1992-2012 vykonávanie činnosti konkurzného správcu


Tel:         045/ 5 333 722
E-mail:  brazdil@brazdil.sk

Advokátka

JUDr. Dáša Brázdilová

V advokátskej kancelárii Brázdil & Brázdilová pracuje od jej založenia v roku 1990.

1981ukončenie právnického vzdelania na Právnickej fakulte UK Bratislava
od r. 1981pracuje ako advokátka a je členkou SAK

 

Tel:        045/ 5 333 722
E-mail:  brazdilova@brazdil.sk

Advokátka

JUDr. Jana Biroščáková

V advokátskej kancelárii Brázdil & Brázdilová pracuje od roku 2000. Ovláda anglický jazyk a nemecký jazyk.

2000ukončenie právnického vzdelania na Právnickej fakulte UMB Banská Bystrica
2004členka SAK a pracuje ako advokátka
2005členka zahraničnej komisie SAK
2007–2010členka disciplinárnej komisie SAK
2010–2013členka Predsedníctva SAK

 

Tel:        045/ 5 333 722
E-mail:  biroscakova@brazdil.sk

Advokát

JUDr. Lukáš Brázdil, LL.M.

V advokátskej kancelárii Brázdil & Brázdilová pracuje od roku 2010. Ovláda anglický jazyk, nemecký jazyk a základy ruského jazyka.

2008absolvoval mesačný študijný pobyt na EF International Language School v Aucklande na Novom Zélande
2009absolvoval Právnickú fakultu UMB Banská Bystrica
2010absolvoval rigoróznu skúšku v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na základe ktorej mu bol udelený titul JUDr.
2012Masters in Law LLM Programme na Nottingham Trent University
2013je advokátom a členom SAK

 

Tel:        045/ 5 333 722
E-mail:  lukas.brazdil@brazdil.sk

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.