Domov Služby Občianske právo

Občianske právo

Občianskoprávne zmluvy

Vypracovanie a pripomienkovanie štandardných alebo nepomenovaných občianskoprávnych zmlúv a dohôd, posúdenie existujúceho zmluvného záväzkového vzťahu, jeho skončenia, zabezpečenia a i.

Zastupovanie klientov

Zastupovanie klientov v konaní pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi, v správnych a iných nesporových konaniach.

Nehnuteľnosti

Poskytovanie právnych služieb pri prevode a nájme, darovaní, zámene nehnuteľnosti, výkupe pozemkov, výstavbe, prestavbe a rekonštrukcii rôznych druhov nehnuteľností. Zastupovanie v stavebnom a katastrálnom konaní.

Dedičské právo

Poskytovanie právneho poradenstva vrátane zastupovania v dedičskom konaní.

Podielové spoluvlastníctvo

Poskytovanie právneho poradenstva v rámci podielového spoluvlastníctva veci, jeho zrušenie, vysporiadania a i.

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.