Domov Služby Rodinné právo

Rodinné právo

Právne poradenstvo a zastupovanie v rodinnoprávnych veciach, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, jeho zrušenie, vysporiadanie

Právne poradenstvo a zastupovanie v rozvodovom konaní, poradenstvo a zastupovanie v konaní o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vypracovanie dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zastupovanie klientov v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom (úprava výživného, styku s maloletým dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť) v konaní o určení otcovstva a i.

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.