Domov Služby Fúzie, Akvizície, Due Diligence

Fúzie, Akvizície, Due Diligence

Právne poradenstvo pri zmene vlastníckej/majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti

Právne poradenstvo a príprava fúzie, akvizície, vrátane vypracovania korporátnych listín k prevodu obchodného podielu/jeho časti, prevodu akcií, predaja podniku/jeho časti.

Due diligence

Príprava analýzy podniku v oblasti práva, daní a financií so špecializáciou na hĺbkovú previerku podniku zameranú na relevantné informácie o spoločníkoch, majetkovej účasti spoločnosti, zmluvných vzťahoch, pracovnoprávnych a úverových vzťahoch, právach a záväzkoch podniku voči tretím osobám.

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.