Domov Služby Mediálne právo a právo duševného vlastníctva

Mediálne právo a právo duševného vlastníctva

Právne poradenstvo v odvetví práva duševného vlastníctva, autorské/licenčné zmluvy

Právne poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva (autorské právo, priemyselné právo, právo obdobné priemyselnému právu), ochranných známok a ich zápisu, prevodu, ako aj ďalších práv súvisiacich s právom duševného vlastníctva (právo obchodného tajomstva, právo nekalej súťaže, know how a i.), vypracovanie a pripomienkovanie autorských a licenčných zmlúv.

Prostriedky právnej ochrany

Právne poradenstvo v prípade ohrozenia alebo porušenia práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva a uplatnenie prostriedkov ich právnej ochrany.

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.