Naše služby

Vyberte si službu, o ktorú máte záujem a kontaktujte nás.

Naše zásady a záväzky

k našim klientom zahŕňajú:

Komplexnosť

Poskytovanie komplexnej pomoci pri riešení právnych problémov.

Optimálne riešenia

Vypracovanie optimálnych riešení vychádzajúcich z individuálnych potrieb klientov.

Kontinuita

Zabezpečenie kontinuity v poskytovaní právnych služieb.

Rýchlosť

Promptné reakcie na požiadavky našich klientov.

Spolupráca

Dlhodobo spolupracujeme s odborníkmi na rôzne právne oblasti.

Počítajte s nami:

Konzultácie

Právne poradenstvo a konzultácie v rôznych oblastiach práva, vrátane obchodného práva, pracovného práva, rodinného práva, nehnuteľností a mnohých ďalších.

Zastupovanie

Zastupovanie v súdnych konaniach a pri mimosúdnych rokovaniach.

Rokovania

Zúčastňovanie sa na business meetingoch a poradách s dosiahnutím najlepších možných výsledkov pre našich klientov. 

Audity

Komplexné právne audity (due diligence). Identifikácia potenciálnych právnych rizík pri obchodných transakciách a obchodných rozhodnutiach.

Zmluvy

Tvorba zmlúv, dohôd a iných právnych dokumentov šitých na mieru potrebám našich klientov.

Predpisy

Tvorba a aktualizácia interných predpisov, politík a postupov.

Pohľadávky

Mimosúdne, súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok.

Žaloby

Príprava a podávanie rôznych druhov žalôb a iných súvisiacich podaní.

Analýzy

Poskytnutie odborného stanoviska a právne analýzy.

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.