Domov Služby Pracovné právo

Pracovné právo

Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Vypracovanie a pripomienkovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo- pracovného pomeru.

Zodpovednosť za škodu, skončenie pracovného pomeru, zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch

Právne poradenstvo v súvislosti so zodpovednosťou za škodu a jej náhrady, pri zmene a skončení pracovného pomeru vrátane zastupovania v individuálnych pracovnoprávnych sporoch.

Compliance programs

Vypracovanie compliance programs (interné predpisy spoločnosti upravujúce správanie zamestnancov v súlade s právnymi predpismi) a iné súvisiace otázky.

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.