• Building permit and cadastral proceedings

  Providing legal counselling including representation in building permit and cadastral proceedings

 • Contract Agenda of Real Estate

  Providing legal services by transfer and lease, donation, interchange of real estate, purchase of lands, building, rebuilding and reconstruction of various types of real estate

 • Legal counselling within a project

  Legal counselling during the entire realisation of a project from foundation of a company that will be a future project investor, through assistance by search and purchase of suitable real estate, safeguarding finances, counselling in planning and building permission procedures, by concluding contracts for project realisation as well as counselling by sale and presentation of a project.

 • Lien Law and Easement

  Elaboration od documents to establishment of lien law, to creation of easement.

Any questions to offered services?
Contact us and make an appointment.

Contact us

Novela zákona. č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník účinná od 01.06.2014 Dňa 01.06.2014 nadobúda účinnosť novela…

Dňa 01.05.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu, ktorý zjednodušuje a…

Novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene…