• Rechtsberatung für Partner des öffentlichen Sektors

    Erfüllung aller Pflichten als autorisierte Person für Partner des öffentlichen Sektors nach Gesetz Nr. 315/2016 GBI. über den Register der Partner des öffentlichen Sektors

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie das persönliche Treffen

Kontaktieren Sie uns

Novela zákona. č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník účinná od 01.06.2014 Dňa 01.06.2014 nadobúda účinnosť novela…

Dňa 01.05.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu, ktorý zjednodušuje a…

Novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene…