Novel coronavirus (2019-nCoV), people in white medical face mask. Concept of coronavirus quarantine vector illustration. Seamless pattern.

Dňa 30.04.2021 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené Uznesenie Vlády SR č. 229 z 28.04.2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov ktorým sa s účinnosťou od 3. mája 2021, ak nie je ďalej uvedené inak, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov v územných obvodoch okresov v I., II., III. stupni varovania podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (ďalej len „COVID AUTOMAT-u“) obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 3. mája 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. mája 2021 s výnimkami (pre I., II., III. územný obvod okresov) uvedenými v predmetnom uznesení.

___________________________________________________________

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Dňa 29.04.2021 bola vo Vestníku Vlády SR zverejnená VYHLÁŠKA č. 199/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (účinná 03.05.2021) a dňa 30.04.2021 VYHLÁŠKA č. 200/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (účinná 03.05.2021).

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER